Stormkök Large 25

Här säljs Trangias sortiment. Det förekommer både gas och spritkök. De framgår enligt bild vad som saluförs.